WiFi falu

Blog a digitális esélyegyenlőségről, a digitálisan (is) leszakadt társadalmi rétegek felzárkóztatásának lehetőségeiről, a legszegényebbekre is kiterjedő információs társadalomról, az állandó jövedelem és értékes vagyontárgyak nélkül is elérhető mikrohitelezésről. Az Internet Terjesztéséért Alapítvány hivatalos blogja Szerkeszti: Pécsi Ferenc

Pályázati felhívás

Hozzászólások

Blognetwork

Internettel a szegénység felszámolásáért

2008.01.04. 21:47 WiFifalu

WiFI falu pályázati felhívás

A pályázat célja
A pályázat célja az ingyenes otthoni internet és olcsó számítógép biztosítása mély szegénységben élők részére.
A pályázat rövid összefoglalása. A nyertes pályázók települése drótnélküli internetes hálózathoz (WiFi) jut. Az ehhez szükséges internet-előfizetést 2008-ban az Alapítvány ingyenesen biztosítja. A nyertes pályázók vállalják, hogy részletfizetési kedvezményt adnak a végfelhasználóknak a gépvásárláshoz. A végfelhasználóknak az Alapítvány olcsó, felújított, internetezésre alkalmas, a szükséges szoftverekkel feltelepített számítógépeket kínál megvásárlásra. Az Alapítvány a számítógéphez fél éves garanciát és ingyenes helyszíni internet-oktatást is biztosít.
Kik pályázhatnak?
Pályázatot nyújthatnak be az alábbi szervezetek:
         Települési Önkormányzatok
         Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzatok
         Helyi civil szervezetek, alapítványok, melyek alapító okirata tartalmazza a cigányság, vagy a mély szegénységben élők, valamint a halmozottan hátrányos helyzetben élők segítését.
A felsorolt szervezetek egy-egy településről együttesen (konzorciumban) vagy önállóan is pályázhatnak. A konzorciumban pályázóknak a 4. pontban előírt feltételek teljesítésében együtt kell működniük - különös tekintettel a végfelhasználók kiválasztására. Az elbírálás során a konzorciumban pályázók előnyt élveznek.
A felhívásra kizárólag azon szervezetek nyújthatnak be pályázatot
         amelyeknek a székhelye Borsod-Abaúj-Zemplén,vagy Szabolcs-Szatmár–Bereg megyében van, és
         a település lakossága nem haladja meg a 3000 főt, és
         a településen az ADSL szolgáltatás működik.
Az alapítvány által nyújtott támogatás
> Drótnélküli internet (WiFi) a településen. A nyertes pályázók településén az Alapítvány kiépít egy Internet hozzáférést biztosító drótnélküli WiFi hotspot-ot, melyet térítés nélküli biztosít.
> Internet-előfizetés 2008. december 31-ig. Az Alapítvány az általa kiépített WiFi hotspot révén, egy internet-szolgáltatón keresztül 2008. december 31-ig ingyenesen biztosítja a végfelhasználóknak az Internet elérést, mely időszak alatt a nyertes pályázó a végfelhasználóktól nem szedhet térítési díjat. 2009. január 1-től a nyertes pályázók az internetelőfizetés költségeit saját döntésük alapján átvállalhatják a végfelhasználók helyett, vagy költségmegosztási alapon jogosultak feléjük továbbterhelni.
> Oktatás. Az Alapítvány ingyenes oktatást szervez a számítógépet és internetet kezdő szinten ismerő végfelhasználók számára. A résztvevők – számítógép segítségével – gyakorlati tapasztalatokkal alátámasztva kapnak információt arról, hogy milyen lehetőségek rejlenek a világháló használatában, és mindezt hogyan lehet kiaknázni.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk
Jelen pályázat keretében az Alapítvány 150 nyertes pályázóval köt szerződést 
A pályázat kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be. A pályázati adatlap sem tartalmában, sem formájában nem módosítható.
A pályázati adatlapot 1 eredeti és 2 másolati példányban hiánytalanul, minden kérdésre választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával (az egyes példányokat külön-külön összefűzve) a következő címre kell eljuttatni, tértivevényes küldeményként, kizárólag postai úton:
Az Internet Terjesztéséért Alapítvány
1555 Budapest, Pf. 20.
A pályázat 2008. január 3. napján kerül meghirdetésre és 2008. április 30. napján kerül lezárásra. [FIGYELEM! A PÁLYÁZATI HATÁRIDŐT IDŐKÖZBEN MÁJUS 31-RE VÁLTOZTATTUK.] A két időpont között a pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani. A benyújtott pályázatok értékelése folyamatosan, havonta történik, minden hónapban az adott hónap 20. napjáig beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra. A döntésről a pályázók hivatalos értesítést kapnak.
További felvilágosítás az Alapítvány infovonalán (telefonszám: 06-20/669-2857) kérhető.